กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อชุมชน จัดอบรมท้องถิ่นดูแลระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล

FacebookTwitterLine

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง และตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 130 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนจำนวน 25,000 คน หรือกว่า 7,500 ครัวเรือน มีความต้องการแหล่งน้ำเสริมทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำ “โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง” โดยสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง และออกแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล พร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดและแสดงผลอัตโนมัติ เพื่อติดตามปริมาณการสูบน้ำบาดาลและระดับน้ำบาดาล ให้สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างครบวงจร

หลังจากดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดอบรมการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลให้แก่กลุ่มผู้ดูแลและใช้งานระบบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง และตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงภาพรวมการทำงานของระบบ และสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *