ทส. เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก

8 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ภาครัฐประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ การเฝ้าระวัง การจัดการและป้องกันสุขภาพของประชาชน โดยมีจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายวราวุธ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบเกินมาตรฐานในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางรัฐบาลได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2567 รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต และคุณภาพอากาศของประเทศไทยในทุกๆพื้นที่ การที่จะมีเครื่องตรวจวัดเช่นนี้ จะทำให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลา ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดภาคเหนือที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินมาตรการควบคุมมลพิษฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ดังนั้น เพื่อให้ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้การจัดการคุณภาพอากาศของประเทศและระดับจังหวัดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับการปกป้องรวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศ และสามารถเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพของตนเองได้

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญในการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด ทั้งจากการเผาในที่โล่ง ฝุ่นละอองไฟป่า การจราจร และแหล่งกำเนิดอื่นๆ ตลอดจนสร้างความตระหนักและการรับรู้ของประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมลดกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เพื่อคุณภาพอากาศ ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นายอรรถพล กล่าวว่า ปัจจุบันเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศประกอบด้วย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 68 สถานี ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ 37 จังหวัด รวมถึงมีการติดตั้งหน่วยตรวจคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่จำนวน 9 คัน และเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน สำหรับการตรวจวัดภายนอกอาคารมีจำนวน 18 เครื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด

จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม โดยสถานีแห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็น 1 ใน 7 สถานีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่สำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศตามวิธีมาตรฐานที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยพารามิเตอร์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยแจ้งผลการตรวจวัดแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ www.air4thai.com และแอปพลิเคชัน Air4Thai ในโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

———————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *