กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ในสถานประกอบกิจการร้านอาหาร พร้อมแนะ 3 สร้าง

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ในสถานประกอบกิจการร้านอาหาร พร้อมแนะ 3 สร้าง ได้แก่ 1.สร้างมาตรฐาน 2.สร้างความปลอดภัย และ 3.สร้างความมั่นใจ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด 19


วันนี้ (11 มกราคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการร้านอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาบางนา กรุงเทพมหานคร ว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายโรคโควิด-19 โดยจัดให้มีระบบคัดกรองด้วยการตรวจ วัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงจัดให้มีจุดผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ รวมทั้งจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร เช่น โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด ซึ่งจากข้อมูลของผลอนามัยโพล ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 จำนวน 23,081 คน พบว่า การสวมหน้ากากของประชาชนที่ไปร้านอาหาร ร้อยละ 73


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร ควรทำความสะอาดบริเวณพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง รวมทั้งจัดเก็บอาหารให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร นอกจากนี้ ควรมีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร และมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน รวมถึงจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม ที่สำคัญ ควรทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น


“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการร้านอาหารปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสร้างร้านอาหารวิถีใหม่ (สะอาด ปลอดภัย) ไล่โควิด-19 ด้วยหลัก 3 สร้าง ได้แก่ 1) สร้างมาตรฐาน โดยจัดให้มีสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมฯจากกรมอนามัย ซึ่งจะสังเกตได้จากผู้ที่ผ่านการอบรมบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารที่แสดงให้เห็นชัดเจนและมีมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ในร้านอาหารอย่างเคร่งครัด 2) สร้างความปลอดภัย ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารที่ดีมีคุณภาพ และปรุงสุกในครัว ที่ถูกสุขลักษณะ มีภาชนะสะอาด และ3) สร้างมั่นใจ มีสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste และมาตรฐาน SHA นอกจากนี้ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หรือเหนื่อยหอบ ควรงดให้บริการหรือใช้บริการ และไปพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 11 มกราคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *