แถลงการณ์สถาบันโรคทรวงอก เรื่อง บุคลากรสถาบันโรคทรวงอกติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการการให้บริการภายในสถาบันโรคทรวงอก

แถลงการณ์สถาบันโรคทรวงอก เรื่อง บุคลากรสถาบันโรคทรวงอกติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการการให้บริการภายในสถาบันโรคทรวงอก


ตามที่ปรากฎว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 มารับการตรวจรักษาที่สถาบันโรคทรวงอก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยไม่แจ้งประวัติการเดินทาง สถาบันโรคทรวงอกได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วย พบว่ากลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 12 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ไม่พบว่าติดเชื้อ และได้ดำเนินการกักกันโรคตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัด รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สถาบันโรคทรวงอกได้มีมาตรการดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance) ด้วยการให้บุคลากรของสถาบันฯ ทุกคน จำนวน 1,400 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19โดยการทำ nasopharyngeal swab ทำให้พบมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่แสดงอาการ จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ได้รับเชื้อมาจากชุมชน ไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วยรายดังกล่าวและขณะนี้ได้รับการรักษาตัวที่สถาบันโรคทรวงอก ทั้งนี้สถาบันโรคทรวงอกได้มีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ึในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก มีการซ้อมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสถาบันโรคทรวงอก (Business Continuity Plan : BCP) รวมทั้งดำเนินการปรับระบบการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Services เพื่อความปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ผู้รับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สถาบันโรคทรวงอกขอยืนยันว่า ไม่ได้มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดCOVID-19 ภายในสถาบันแต่อย่างใด ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการทุกท่าน มีความมั่นใจในมาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถาบัน เป็นอย่างดี
สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 11 มกราคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *