กรมการขนส่งทางบก จับมือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย สำหรับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ช่วยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าสู้โควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียน ให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท สำหรับรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก โดยให้เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ มีผลสำหรับการทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการขนส่งสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีรายได้จากการให้บริการลดลง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าทางถนน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่งและลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะต้องมีระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย ยานพาหนะมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พนักงานขับรถมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการประกอบการทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เพิ่มความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาคหน่วยงานต่างๆ เช่น วิริยะประกันภัย ให้ส่วนลด 10% ทั้งในส่วนของตัวรถ (Motor) และการประกันสินค้า (Non Motor) บริษัท บริดจสโตน ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนยางรถบรรทุกจำนวน 2 เส้น จำนวน 25 สิทธิ์ ให้ผู้ประกอบการที่สมัครหรือต่ออายุการรับรอง Q Mark และมีส่วนลดค่าบริการสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและนำรถบรรทุกเข้ารับการบำรุงรักษาเบื้องต้น เช่น ปะยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย การบำรุงรักษารถ และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้พิจารณาปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่อย่างเหมาะสม และให้ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

—————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *