“พุทธิพงษ์”ชง 2 คณะอนุกรรมการ “เพิ่มขีดความสามารถ – สร้างความเป็นธรรม” ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

FacebookTwitterLine

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมอบหมายงาน จำนวน 2 คณะประกอบด้วย คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ซึ่ง ขอบเขตหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์, เสนอแนะมาตรการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการลงทุนของธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการไทย และ ขจัดข้อจำกัดในการกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการต่างประเทศ

ส่วนคณะอนุกรรมการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธาน โดยมีขอบเขตหน้าที่หลัก คือ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงของธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยและต่างประเทศ ศึกษาความแตกต่างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือได้เปรียบเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ และระบุปัญหาและข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเสนอแนวทางสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ ให้แนวทางการทำงานทั้งสองคณะ ว่า เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสนับสนุนผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ ที่มาจดทะเบียนในไทยได้รับสิทธิประโยชน์ก่อน

ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นการจูงใจให้มาลงทุนในประเทศมากขึ้น จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

///

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *