ทางหลวงชนบท เริ่มสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาจราจรสายหลัก เชื่อมคมนาคมขนส่ง รองรับการเติบโตของเมือง คาดแล้วเสร็จปี 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่มุ่งเน้นให้ระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดแพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก มีแนวโน้มในการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนเมืองและการเดินทางขนส่งระหว่างจังหวัด สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 บริเวณทางแยกม่อนดินแดงไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 และ 117 บริเวณห้างเทสโก้โลตัส (สาขาอุตรดิตถ์) มีความยาวพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป 30-50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

– ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+100 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 7 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยก ไหล่ทางกว้าง 2.40 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง กม.ที่ 0+275 และช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 3+700 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 0+275 ถึง กม.ที่ 3+500 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 3+700 ถึง กม.ที่ 3+920 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน ไหล่ทางกว้าง 2.75 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

– ช่วง กม.ที่ 3+920 ถึง กม.ที่ 4+420 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถ ทางเท้า มีเขตทางรวม 37.62 ถึง 50 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 4+420 ถึง กม.ที่ 5+490 และ ช่วง กม.ที่ 5+525 ถึง กม.ที่ 7+200 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 30 ถึง 50 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 5+490 ถึง กม.ที่ 5+525 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 30 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 7+325 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 36 ถึง 43 เมตร
– ช่วง กม.ที่ 7+325 ถึง กม.ที่ 7+425 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 36 ถึง 43 เมตร

ปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างงานดินถมคันทางและงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 336 ล้านบาท

——————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *