กระทรวง พม. และกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ สถานทูต นอร์เวย์ จัดการเสวนาโต๊ะกลมเสมือนจริง พบเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในพื้นที่ประเทศนอร์เวย์ ที่ได้รับผลกระทบด้านสังคมของสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. (เวลาไทย) หรือ เวลา 9.00 น. (เวลาประเทศนอร์เวย์) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมฟังการเสวนาโต๊ะกลมเสมือนจริง (Virtual Talk & Roundtable) “กระทรวง พม. พบเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่ประเทศนอร์เวย์” ในประเด็น “ผลกระทบด้านสังคมของสถานการณ์โควิด-19 ต่อชุมชนไทยในนอร์เวย์” และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายชาวไทยในนอร์เวย์” เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาสังคมในต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของกระทรวงฯ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป

โดยมี นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ประเทศนอร์เวย์ สมาคมสตรีไทยในประเทศนอร์เวย์ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ สมาคม Thai Norsk Samfunn Vestland วัดไทยนอร์เวย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับฟังดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

……………………………

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *