กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปล่อยกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า 200 นาย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง

วันที่ 23 มกราคม 2464 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า         นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนสนับการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าจำนวน 200 นาย เข้าร่วมพิธีด้วย ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า “สถานการณ์ไฟป่า มักเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาว จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่ประสบปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า รวมถึงค่าจุดพิกัดความร้อน (Hotspots) ซึ่งทุกๆ ปี ทำให้เกิดปัญหาทางด้าน ค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM10 และ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการ ทุกภาคส่วน ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือและสนับสนุน เพื่อให้การควบคุมไฟป่าและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที นับเป็นโอกาสสำคัญแสดงถึงความเสียสละกำลังกาย กำลังใจ ในการทำหน้าที่เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องเสียงบประมาณในการป้องกันไฟป่าในการปฏิบัติภารกิจ แต่มีหลายครั้งที่เสร็จสิ้นภารกิจ เรากลับต้องมาสูญเสียบุคลากร เพราะหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้น ขณะที่เดินตรวจแถว จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่   ถึงการตรวจสุขภาพ เพราะอยากให้ทุกคนมีความพร้อมในการทำงาน แต่หากไม่มีความพร้อม ทางกรมฯ จะได้ปรับเปลี่ยน หน้าที่ ซึ่งงานด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ก็เป็นงานที่สำคัญ การทำงานของทุกคนเปรียบเสมือนนิ้วมือ 5 นิ้ว จะขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่งไม่ได้ การทำงานเช่นกัน ทุกคนต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ทุกหน้าที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  หากเปรียบกับพายเรือ เรือไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ถ้าพายเรือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนวนอยู่ในอ่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพียงหน่วยงานเดียวไม่อาจทำงานทุกอย่างสำเร็จได้ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องมาร่วมมือกับพี่น้องจิตอาสา และทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพราะทุกอย่างคือการทำงานในภาพรวมเพื่อประเทศ“ 

 

จากนั้น นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้มอบเสบียงให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมบำรุงรักษาต้นไม้หน้า สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ในการนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์ไฟป่าจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ณ ศาลาชมวิว วนอุทยาน ม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *