ห้องปฏิบัติการตรวจกัญชาของกรมวิทย์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ในการตรวจหาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชา ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการนำกัญชามาใช้ ทางการแพทย์เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด ในฐานะห้องปฏิบัติอ้างอิงการด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ขีดความสามารถในการตรวจกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พัฒนาการตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการตรวจหาปริมาณสารสำคัญในพืชกัญชา สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชา ตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ด้านการตรวจสารสำคัญในกัญชา เพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตกัญชาทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์มีทั้งวัตถุดิบกัญชาและเป็นตัวอย่างที่ได้จากของกลาง สารสกัดกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา หน่วยงานที่ส่งตรวจ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, กองการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก, โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและสารตกค้าง ได้แก่ โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าเชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน เป็นต้น

“นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและสารตกค้างในกัญชาให้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ และพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายภายนอกกรม เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab) ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *