“สถาบันการบินพลเรือน” MOU “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” เพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน และ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU ผ่านระบบ Video Conference

ในการนี้ สถาบันการบินพลเรือนและอีก 7 หน่วยงานยังได้ร่วมลงนามกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยแต่ละหน่วยงานร่วมลงนาม ณ สถานที่ตั้งของตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony)

นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การร่วมมือกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือด้านบริหารจัดการด้านการบิน   เพื่อยกระดับมาตรฐานการบิน และหลักนิรภัยการบิน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบิน  และวิศวกรรมการบินร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ของ สบพ. และเพื่อสนับสนุนภารกิจ  และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสริมศักยภาพของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและถือเป็นการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร” ครบรอบปีที่ 8 และบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผ่านทางเว็ปไซต์ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อีกด้วย

———–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *