นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเรื่อง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (Motorway M81) ของกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (Motomay M81) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ผ่านแอปพลิดชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม (คค.) ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิการพัฒนาโครงสร้งพื้นฐานด้านทางหลวง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ Motorway M81 ระยะทาง 96 กิโลมตร ประกอบด้วยด่านก็บค่าผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง วงเงินลงทุนโครงการ 55,927 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 38,475 ล้านบาท และค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2559 – 2566 แบ่งการก่อสร้างเป็น 25 สัญญา (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 21 สัญญา) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 45.959 เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ 5.262 (แผนงาน ร้อยละ 40.697) โดยมีปัญหาอุปสรรค 2 ตอน คือ ตอนที่ 12 มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 169.1 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพาน งานโครงสร้างชะลอการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน (Bearing Unit) และงานป้ายจราจร นอกจากนี้ ตอนที่ 15 มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพานบริเวณ กม.52+325 – กม.52+525 และ กม.54+000 ซึ่งขณะนี้ ทล. อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม ได้รับทราบ และมีข้อสั่งการให้ ทล. ดำเนินการดังนี้

1. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานฯ เงินเหลือจ่ายของตอนอื่น มาดำเนินการในส่วนของตอนที่ 12 และ 15 ที่มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อน คค. นำเสนอ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในแต่ละด่านของโครงการฯ ต้องสามารถรองรับระบบ M-Flow
3. ให้มี Project Manager กำกับดูแลงานก่อสร้างแต่ละตอน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้พร้อมกันรวมทั้งบำรุงรักษาสภาพพื้นที่/โครงสร้างทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย
4. ให้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย/ความปลอดภัย ในการเปิดให้บริการในบางตอนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
5. ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับกรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติในแต่ละตอน และเงินเหลือจ่ายจากกรอบวงเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ให้รายงานความคืบหน้าให้ คค. ทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อน คค. กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *