กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ.2022-2023

 

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ.2022-2023 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและจัดทำประเด็นด้านสารัตถะ ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการรณรงค์หาเสียงของประเทศไทยเพื่อประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หาเสียงในโอกาสที่ประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. 2022 – 2023

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเลประจำการ ณ กรุงลอนดอน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทยและกรมเจ้าท่าเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมฯ ได้หารือความเป็นมาและผลสำเร็จของประเทศไทยในวาระที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสารัตถะที่สำคัญที่สนับสนุนกลยุทธ์การหาเสียงนำไปสู่กำหนดหัวข้อหลัก (Theme) สำหรับการรณรงค์หาเสียง โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change), ขยะทะเล (Marine Debris), การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development), IUU, ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นข้อสำเร็จของไทย โดยคณะทำงานฯ จะนำประเด็นดังกล่าวไปกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป
—————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *