ซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมสานต่อปณิธานในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

28 มกราคม 2564 – การมีครอบครัวที่แข็งแรงคือรากฐานที่สำคัญสำหรับเด็กหนึ่งคนที่จะเติบโตไปเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ซาโนฟี่ บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปีนี้คณะผู้บริหาร และ จิตอาสาซาโนฟี่ ประเทศไทย ได้ร่วมกันส่งต่อความสุขให้แก่น้องๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (SOS Children’s Villages Thailand)

คุณมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต หรือ Empowering Life ให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาส ซาโนฟี่ได้จัดกิจกรรม CSR Virtual Run ภายในองค์กร โดยพนักงานได้ร่วมสะสมกิโลเมตรจากการวิ่ง ซึ่งในทุกๆ กิโลเมตรที่พนักงานทำได้ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ซึ่งในการนี้พนักงานซาโนฟี่ในประเทศไทยร่วมแรงร่วมใจกันสะสมระยะกิโลเมตรได้ถึง 13,883 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ และโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่อย่างแท้จริง”

และเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารซาโนฟี่ พร้อมด้วยจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณจันทิรา สมบุญเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร เป็นตัวแทนรับมอบ

คุณอาภาภรณ์ สมะพันธุ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ ซาโนฟี่ Consumer Healthcare ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่เปิดโอกาสให้ซาโนฟี่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดความรักจากครอบครัวทดแทนถาวรจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณจิตอาสาซาโนฟี่ทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และส่งต่อพลังบวกให้แก่น้องๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยกัน”

ปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน กระจายอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ ทั้งหมด 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ บางปู หาดใหญ่ หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้กว่า 500 คน

คุณธนา เตรัตนชัย เลขาธิการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณซาโนฟี่ ประเทศไทยในความมุ่งมั่นในการร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรให้แก่เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะฯ สำหรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เราใช้หลักการดำเนินงานเดียวกับหมู่บ้านเด็ก SOS ทั่วโลก โดยเราจะรับอุปการะเด็กที่สูญเสียบิดามารดาขาดญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรัก สำหรับหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ มีเด็กรวมทั้งหมดประมาณ 120 คน โดยจะพักอาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 หลัง แต่ละหลังจะมีคุณแม่ โสสะ 1 คน ที่อุทิศตนทำหน้าที่เป็นคุณแม่คอยเลี้ยงดูเด็กๆ ประมาณ 10 คนต่อหลัง โดยแม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงเสมือนแม่และลูก ซึ่งบทบาทหน้าที่ความเป็นแม่โสสะ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะจะสอนการใช้ชีวิตประจำวัน ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำลังความสามารถของเด็กๆ เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข”

กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการให้การสนับสนุนชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ และเยาวชนในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน ภายใต้หลักการของมูลนิธิฯ ที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีแม่ผู้ให้การเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่น ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป ถือเป็นอีกโมเดลชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยกัน

——————-

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *