MEA ถ่ายทอดความรู้พนักงาน LEXUS ด้านการติดตั้ง และระบบปลั๊กชาร์จรถ EV

นายนิธิ อาจองค์ ผู้อำนวยการกองธุรกิจระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทนหน่วยงานให้ความรู้แก่พนักงาน บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด ในด้านมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย และสำนักงาน ณ โชว์รูม Lexus Bangkok พระราม 9 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าของ MEA การติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงระบบปลั๊กสำหรับรองรับการอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เครื่องอัดประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าเสียหาย รวมถึงเกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า เกิดเพลิงไหม้หรืออันตรายกับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ ดังนั้น การติดตั้งบนระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานถูกต้องจึงมีความจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำ MEA EV Application ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช้ได้ทุกค่ายกับสถานีชาร์จทั่วประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรี คลิก https://onelink.to/meaev รวมถึงงานบริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า โทร. 0 2476 5666-7 ระหว่างเวลา 07.30-15.30 น. Email : esdsc.4@mea.or.th หรือ MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4313910561969381/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5734

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1354773948462817280?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=77302

▶️ Line OA: https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161183788901060386

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *