กสร. ทยอยมอบของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน นายจ้าง-ลูกจ้างแฮปปี้ได้อบรมฟรี ช่วยคลายทุกข์ช่วง COVID

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ทยอยมอบของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” นายจ้าง-ลูกจ้างแฮปปี้ ได้อบรมฟรี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ COVID ทั้งยังได้ความรู้กลับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต” รุ่นที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผ่านระบบสัญญาณภาพทางไกล (Video Conference) ว่า การอบรมนี้เป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงแรงงานที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่ พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” โดยให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกจ้าง-นายจ้างทั่วประเทศ ฟรี โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดอัตราการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือไม่เกิดขึ้น


อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ที่อับอากาศพ.ศ. 2562 สอดรับกับแนวคิดของกรม ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจัดอบรมให้ จำนวน 9 รุ่น ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์ สร้างความสุข เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ COVID-19 ให้กับนายจ้าง-ลูกจ้างในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การอบรมภายใต้แคมเปญ“ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” กรมจะทยอยจัดให้ครบตามเป้าหมาย 10,000 คน ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และให้มีหลักสูตรที่หลากหลายคำนึงถึงทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้มากที่สุด

———————–

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *