3 ประสาน “บีโอไอ – กรมพัฒน์ – สพร.” จับมือ เชื่อมโยงข้อมูลออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ

 

บีโอไอเร่งสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อเอื้อต่อการลงทุน จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เชื่อมโยงข้อมูลนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในไทย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า  บีโอไอได้จับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการให้บริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมที่นักลงทุนต้องยื่นเอกสารขอให้บีโอไอทำหนังสือรับรองขอบข่ายธุรกิจ แล้วนำไปยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อออกหนังสือรับรองฯ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ บีโอไอจะรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมจัดส่งข้อมูลการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สพร. จะสนับสนุนการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อรองรับกระบวนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

“บีโอไอมีความมุ่งมั่นที่จะปรับลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งการร่วมมือระหว่างกันของทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ จะทำให้การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย” เลขาธิการบีโอไอ กล่าว

……………………………

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *