กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก” ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมเปิดใช้งาน “All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง”

“วันมะเร็งโลก” (World Cancer Day) ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล หรือ UICC ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 เป็นต้นมา ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่อัตราป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) จึงกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันมะเร็งโลก” มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เพื่อให้คนทั่วโลกร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเจ็บป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และในปี พ.ศ.2564 กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เหมือนทุกปี และมีประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “I am and I will รู้สู้ภัยมะเร็ง” นอกจากนี้ จะมีการเปิดใช้งานเว็บไซต์ “All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง” อีกด้วย

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีผู้นำประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักกีฬา ผู้ป่วยมะเร็งและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นต้นแบบในการรณรงค์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความตระหนักที่จะป้องกันภัยมะเร็งด้วยตนเอง และเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรค Covid-19 ที่ยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในรูปแบบ virtual event ซึ่งจะถ่ายทอดทาง Facebook Live ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute


ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมวันมะเร็งโลกในปีนี้ เน้นประเด็นหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะแถลงเนื่องในวันมะเร็งโลก รวมทั้งจะจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “รู้สู้มะเร็ง” และจะเปิดใช้งาน website “All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง” ที่เป็นแหล่งสืบค้นอาการสำคัญของโรคมะเร็งจาก 7 กลุ่มสัญญาณอันตราย ความรู้โรคมะเร็งและสืบค้นงานวิจัย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ลิ้งค์ http://allaboutcancer.nci.go.th รวมทั้งจะจัดกิจกรรม NCI Cover Contest 2021 ประกวด Cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *