ก.แรงงาน ห่วงใยแรงงาน ช่วงโควิด ปรับแผนฝึกด้านโลจิสติกส์ 64 ตามสถานการณ์โควิด

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ปรับแผนการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฯ รับสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมเริ่มฝึก มกราคม 2564 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด โดยกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงาน ได้กำชับให้กพร.ดำเนินภารกิจฝึกทักษะให้แก่แรงงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและสุขภาพของแรงงานทุกกลุ่ม ภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานทุกระดับทั้งด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ปรับแผนการจัดฝึกอบรมจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Seafreight & Airfreight) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง (อบรมเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี) เป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานโลจิสติกส์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง การประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่ง พิธีการศุลกากร การขนส่งทางทะเล และทางอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศและด่านศุลกากร
ทั้งนี้ ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครใน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม โดยจะฝึกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการที่ร่วมโครงการนี้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่ได้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) http://www.itbslogistics.com/course/Training.html หรือโทรศัพท์ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902, 095-759-8058, 095-174-2589 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *