สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา โดยจะเปิดรับสมัครตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 14 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ที่รับรอง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร A ชั้น 6 สถาบันการบินพลเรือน หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.catc.or.th/masterofmanagement/ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741- 4ต่อ 8561, 8221, 8211 และ 0 2272 6101
  2. ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่

รอบโควตา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564

รอบรับตรง ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 1 เมษายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th เท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741- 4 ต่อ 8551, 8221, 8211 และ 0 9892 86394 หรือ E-mail : registrar@catc.or.th

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น

ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา 2564  รอบ 2 : โควตา (Quota)

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น

ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา 2564  รอบ 3 : รับตรง

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

  • แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร A ชั้น 1 สถาบันการบินพลเรือน
  • E-mail: registrar@catc.or.th
  • มือถือแผนกทะเบียนและวัดผล 09-8928-6394
  • เว็ปไซต์ catc.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *