ธ.ก.ส. จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี 63 แล้วกว่า 370 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 จำนวนกว่า 370 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงด้านการผลิต แก่เกษตรกรกว่า 32,000 ราย พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่

 

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้มีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 45.7 ล้านไร่ นั้น โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการขอเอาประกันภัยแล้ว โดยคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 8 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า และภัยศัตรูพืช/โรคระบาดซึ่งเมื่อเกษตรกรผู้ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจะทำการแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และเมื่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้รับข้อมูลรายงานความเสียหาย (ตามแบบรายงานความเสียหาย กษ 02 เพื่อการประกันภัย) ครบถ้วน จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในปีการผลิต 2563 ธ.ก.ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง เป็นเงินรวมกว่า 370.55 ล้านบาท มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์กว่า 32,000 ราย พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่

​ทั้งนี้ หาก ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเร่งดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยเร็ว ให้ทันรอบการผลิตถัดไป ทั้งนี้ ปีการผลิต 2563 มีเกษตรกรให้ความสนใจทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวนกว่า 3,400,000 ราย พื้นที่การเกษตรกว่า 44.3 ล้านไร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *