กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยหลัก “ธรรมานามัย”ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิถีธรรมชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำหลักการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลัก “ธรรมานามัย” ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก WHO กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคนี้ จากรายงานข้อมูลของสำนักสถิติแห่งชาติ พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และพบว่า ปัจจัยภายนอกร่างกายหรือสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การได้รับสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนมากับอาหาร เครื่องดื่ม และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีความเครียดอยู่เสมอ รวมถึงขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 80 ของคนทั่วไป

ดังนั้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันและเป็นการเยียวยาสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอแนะนำการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลัก “ธรรมานามัย”เป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคที่ต้นเหตุ ซึ่งประกอบด้วยการดูแลสุขภาพ 3 องค์ประกอบดังนี้

1.กายานามัย (Healthy body) เป็นการดูแลสุขภาพด้านร่างกายให้แข็งแรง เริ่มตั้งแต่อาหารการกิน โดยเน้นเมนูอาหารพื้นบ้าน อาทิเช่น แกงส้ม แกงเลียง แกงเหลือง และแกงป่า จากการศึกษาวิจัยของ ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า น้ำแกง ทั้ง 4 ชนิด สามารถทำให้เซลล์มะเร็งฝ่อไปตามธรรมชาติได้สูง ช่วยลดการอักเสบ ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ การหลีกเลี่ยงอบายมุขหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึง การออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตน หรือการออกกำลังกายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

2.จิตตานามัย (Healthy mind) เป็นการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วย โดยยึดคำว่า “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว”ด้วยกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ ได้แก่ สมาธิบำบัด, สวดมนต์บำบัด, ศิลปะบำบัด, ดนตรีบำบัด, หัวเราะบำบัด ซึ่งกิจกรรมข้างต้นจะช่วยให้จิตใจสงบ ปราศจากความเครียด ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ

3.ชีวิตานามัย (Healthy behavior) เป็นการดูแลด้านการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ สุจริต ตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เช่น การประกอบอาชีพที่ดีและการปรับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลความสะอาดของบ้านเรือน และจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสม หากทำได้ดังนี้ ชีวิตจะห่างไกลจากการเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆอีกด้วย

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า การป้องกันโรคมะเร็ง ควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียดหรือวิตกกังวล พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เน้นกินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น กินข้าวกล้อง ถั่ว งา กินผักให้มีความหลากหลาย และที่สำคัญควรตรวจสุขภาพร่างกาย เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกท่านห่างไกลจากโรคมะเร็ง หากปฏิบัติตนได้ตามนี้ ทั้งอาหาร สมุนไพร และ หลักธรรมานามัย ชีวิตก็จะห่างไกลจากโรคมะเร็ง และหากประชาชนท่านใดมีความสนใจการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง แบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทยตามหลักธรรมานามัย สามารถขอคำปรึกษากับแพทย์แผนไทย ที่ประจำคลินิก แพทย์แผนไทย ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2149 5678 ได้ตามวัน เวลาราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *