กรมการท่องเที่ยวชวนผู้ประกอบการยื่นตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สร้างความเชื่อมั่นหลัง COVID 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยยื่นสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay Standard Thailand) เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ให้มีคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่สนใจ สามารถยื่นสมัครเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.dot.go.th/form-download/detail/284

ส่งใบสมัคร
– ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองได้ที่ กรมการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 2 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
– ทางอีเมล tsactourism@gmail.com หรือส่งใบสมัครผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 3235 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จะได้รับเครื่องหมายรับรอง “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” จากกรมการท่องเที่ยว และสามารถประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเลือกพักโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมท่องเที่ยว รวมทั้ง Social Network ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Thailand Homestay Standard) เป็นเครื่องมือในการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์อย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยมีเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกำหนดไว้ 10 ด้าน 31 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้าน รายการนำเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันมีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกว่า 247 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,725 หลัง ทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *