พงษ์ธร เผยที่ประชุมคัดเลือกคณบดีนิติศาสตร์นั่งกรรมการ กพยช.เลือก พรชัย-สมชาย

 

หวังช่วยเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารงานยุติธรรม พัฒนา-เตรียมความพร้อมบุคลากร ยกระดับการเรียนการสอนให้นักศึกษา

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติ (กพยช.) ได้จัดประชุมคัดเลือกคณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ผ่าน VDO Conference ซึ่งมีตนเป็นประธาน โดยการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้มีคณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม 41 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้คัดเลือกผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการใน กพยช. มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 2 ท่าน ซึ่งที่ประชุมเลือก ได้แก่ นายพรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสมชาย รัตนซื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ต.ท.พงษ์ธร กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้ความเห็นทางด้านวิชาการในเรื่องการบริหารงานยุติธรรม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการบรรจุหมวดวิชาบังคับด้านกระบวนการยุติธรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกระบวนการยุติธรม ให้แก่นิสิต นักศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และที่ประชุมยังได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือดันวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรมกับสถาบันอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *