‘รมว.สุชาติ’ส่งที่ปรึกษาฯ ลุยประจวบคีรีขันธ์ ช่วยชาวบ้านเดือดร้อนด้านอาชีพให้มีงานทำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัด รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนของตำบลเขาจ้าว โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ให้กับผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่มาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในระดับจังหวัดขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงาน ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจำนวนแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เพื่อจะได้ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และขอให้แรงงานจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในทุกด้านทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลแรงงานในระดับจังหวัด การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครแรงงาน เป็นตัวเชื่อมประสานการให้บริการของกระทรวงแรงงานสู่ชุมชน

จากนั้นในช่วงบ่าย นางธิวัลรัตน์ ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน ลำห้วยแพรกตะลุยซ้าย ขนาดกว้าง 20 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 2 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จุดละ 10 คน รวม 20 คน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะการจ้างงาน ได้แก่ จ้างงานเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ทำในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ หรือจ้างงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อวัน คนละไม่เกิน 10 วัน

นายภัทรชัย เจริญจิตต์ อายุ 42 ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยน ลำห้วยแพรกตะลุย ทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์ต่อชาวบ้านในการช่วยชะลอน้ำ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ปลูกทุเรียน มะเขือเทศ และพืชผักผลไม้อื่นๆ จึงจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค อยากให้กระทรวงแรงงานมีโครงการนี้อีก เพราะนอกจากจะช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างน้อยวันละ 300 บาทแล้ว ยังเห็นความสำคัญของน้ำเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย

นายเพชรพร โกมลฤทธิ์ อายุ 50 ปี กำนันตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการจ้างงานเร่งด่วนมาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำและได้รับประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะการกั้นฝายชะลอน้ำ ที่มีต้นทุนไม่สูง จะทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 267,842 คน ผู้มีงานทำ 264,049 คน ว่างงาน 3,607 คน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 3,557 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 56,868 คน มาตรา 39 จำนวน 10,847 คน และมาตรา 40 จำนวน 25,346คน แรงงานต่างด้าว 26,589 คน การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด มีการตรวจโควิด-19 ในสถานประกอบการ 76 แห่ง ลูกจ้าง 1,189 ราย สถานประกอบการปิดกิจการโดยรัฐสั่งปิด 513 แห่ง ลูกจ้าง 2,528 ราย ส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านสุขภาพมนุษย์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษา กีฬา บันเทิง นันทนาการ และพิพิธภัณฑสถาน มีสถานประกอบการเลิกจ้างและแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 จำนวน 5 แห่ง ลูกจ้าง 926 คน และหยุดกิจการจากเหตุสดวิสัยจำนวน 58 แห่ง ผู้ประกันตน 613 ราย จำนวนเงิน 3,059,704 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *