หิน เหล็ก ไฟ ยกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคง 70 หลัง แก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากรถไฟทางคู่หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์/โครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องชาวชุมชนที่อาศัยริมทางรถไฟหัวหิน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่นครปฐม-หัวหิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีจำนวนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 19 ชุมชน ได้มีการวางแผนในการทำข้อมูลผู้เดือดร้อนในชุมชนตนเองเพื่อนำเสนอข้อมูลความเดือดร้อนของชุมชน พร้อมจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด จัดซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่ 2 งาน14 ตารางวา เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ล่าสุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ โครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ หมู่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีการจัดพิธียกเสาเอกอาคารสหกรณ์และบ้านของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำนวน 70 หลัง โดยมี นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายปฏิภาณ  จุมผา รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายอำเภอหัวหิน หน่วยงานราชการในพื้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แกนนำขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก และตัวแทนของชาวชุมชนหินเหล็กไฟ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ กว่า 100 คน

นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  โครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่ที่ประชาชนผู้เดือดร้อน พี่น้องที่เดือดร้อนได้ร่วมแรงอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหาของตัวเอง “บ้านและที่ดิน” เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เพราะถ้าบ้านและที่ดินมั่นคง การที่จะพัฒนาหรือทำอย่างอื่นต่อเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การดำเนินโครงการสร้างชุมชนในฝันของพี่น้องที่ประสบปัญหา ได้ดำเนินการมาได้ส่วนหนึ่ง คือ ได้บ้านและที่ดิน โดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  มี  การจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ โดยการส่งเสริมของสหกรณ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรจุแผนเพื่อทำถนนมาที่โครงการ นอกจากที่ประชาชนในโครงการจะได้ประโยชน์แล้ว ประชาชนอื่นก็ได้ประโยชน์ในการสัญจรด้วย หากจะให้ดีกว่านี้คือ เมื่อมีบ้าน มีที่แล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นก็ควรมี ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า ประปา สนับสนุนโครงการนี้ให้มีความเป็นชุมชนที่สมบูรณ์และอยู่อย่างมีความสุข

นางสุรภา  นิลเพ็ชร  ประธานสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ ได้เริ่มดำเนินการพร้อมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง 19 ชุมชน ภายใต้ “กลุ่มออมทรัพย์เขาพิทักษ์พัฒนา” เริ่มออมทรัพย์ครั้งแรกเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2561 รวมถึงมีการลงค้นหาแปลงที่ดินร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการรองรับเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ “สหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกจำนวน 70 ราย พร้อมทั้งทำกระบวนการวางผังชุมชน – ออกแบบบ้าน จัดตั้งคณะกรรมการเมืองมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พมจ.ประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประปาส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้แทนสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ ฯลฯ รวมถึงการดำเนินการจัดหาที่ดินรองรับโครงการ โดยได้ที่ดิน ณ เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา โดยได้รับการสนับสนุนจาก พอช. ในการจัดซื้อที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และก่อสร้างบ้าน

นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าว่า  “บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ” ชื่อของชุมชนก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง แข็งแกร่งของพี่น้องที่ได้มีความพยายามที่จะสร้างชุมชนใหม่ บ้านใหม่ให้แข็งแกร่งดั่งหิน ช่วงที่พี่น้องอยู่ที่ริมทางรถไฟ เห็นการทำงานที่ชีวิตนี้คิดว่า พี่น้องคงไม่คิดว่าจะได้ทำแบบนี้ พี่น้องได้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง สำรวจ รวมคนเป็นกลุ่ม ออมเงิน ตั้งสหกรณ์ หาที่ทุกที่ทั้งที่รัฐ และสุดท้ายที่ที่พี่น้องหาเพื่อจะสร้างความมั่นคงในอนาคตของลูกหลาน ประสานหลายหน่วยงานมาช่วยเหลือ จนมาเป็น “ชุมชนบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ” จากที่ไม่มีใครจะเชื่อว่ามีโครงการนี้จริง ไม่มีใครเชื่อว่าคนจนจะสามารถทำแบบนี้ได้ โครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ วันนี้จึงไม่ใช่ความฝันของคนจนอีกต่อไป แต่เป็นโครงการ เป็นบ้านที่พวกเราทุกคนร่วมกันสร้าง

หลังจากทำพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ คาดว่าชาวชุมชนจะเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *