รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยานำทีม เยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ระลอกใหม่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ในนามทีม พม. พระนครศรีอยุธยา ผู้แทนวัดตะโก มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ โดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมจัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในพื้นที่เขตอำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 10 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ติดตามดูแล สภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดตะโก ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง รวม 10 รายที่ทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการสำรวจและพิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนด้านที่อยู่อาศัยได้ประสานทางอำเภอลาดบัวหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดูแล ปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมดูแลสุขลักษณะอนามัยควบคู่กันไปด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *