ประกันสังคม จัดปฐมนิเทศ การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตอบโจทย์ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานปฐมนิเทศผู้เข้ารับการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ตาม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจบใหม่ตามโครงการฯ การจ้างงาน ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้กลับมามีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะสำหรับ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้แล้ว ยังจะได้เนื้องานที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ได้รับการจ้างงาน ให้มีการพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการว่างงาน ของบัณฑิตจบใหม่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากที่มาของนโยบายดังกล่าว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้เกิดการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการ ของชุมชน

โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) และจ้างนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการ ของชุมชน โดยส่วนหนึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการจ้างงานเหมาบัณฑิตจบใหม่ตำบลละ 2 คน รวม 6,000 คน เพื่อจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ในภาพรวม 634 อัตรา โดยมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 “ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่สำนักงานประกันสังคม ได้จัดปฐมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่มาร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการฯ เพื่อชี้แจงภารกิจ และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมร่วมเป็นกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไป” นายทศพล กล่าวในท้ายสุด
————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *