รมช.แรงงาน เร่งเครื่อง ตั้งสถาบันด้านดิจิทัล

รมช.แรงงาน ขานรับนโยบายนายกฯ สู่รัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าขับเคลื่อนตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล รับ New Normal เปิดตัวเดือนแห่งความรัก 18 กุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และการกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้พัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงภาคบริการที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีจิทัล และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศกว่า 37 ล้านคน จึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังแรงงานดังกล่าว ให้มีศักยภาพและเพิ่มขึดความสามารถให้แก่ประเทศไทย สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลขึ้น เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบาย กำหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนกำลังคนด้านดิจิทัล รวมถึงจัดทำหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร วิทยากรและกำลังคนในด้านดิจิทัล พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลด้วย การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งล่าสุดบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาทักษะฝีมือ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการจัดฝึกอบรม เพื่อใช้ประจำที่สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล พร้อมจัดส่งวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรหรือครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลถ่ายทอดไปยังกำลังแรงงานทั่วประเทศต่อไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยจะมีพิธีรับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อใช้ประจำที่สถาบันดังกล่าว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดงานสัมมนา การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ จำนวน 3 หัวข้อ 5G สำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 การจัดการองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม และการบริการระบบคลาวด์ของหัวเว่ยสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกิจการในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจเข้ารับฟัง online สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/95XGDVFAu4gowwfC9 หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในห้องประชุม https://forms.gle/RqrRx9rZx7F9BUicA ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เท่านั้น

“การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบกิจการในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ได้เกิดความเข้าใจ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงประชาสัมพันธ์การให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ รวมถึงพี่น้องแรงงานทุกคนที่มีความสนใจ เกิดการรับรู้และสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐต่อไป” รมช.กล่าวในท้ายสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *