“นิติวิทย์” เร่งประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หารือวิธีการจัดการศพนิรนาม เพื่อให้สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจและบริบทแต่ละพื้นที่ เตรียมศึกษาแนวทางต่างประเทศมาปรับใช้

 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวย ความยุติธรรม เป็นประธาน และตนเองเป็นอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง ทันตแพทยสภา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิต่างๆ  ซึ่งในที่ประชุม มีการเสนอความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน การติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของอนุกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาสังคม พิจารณาปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางในการสืบค้นข้อมูลคนหายและศพนิรนาม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องวิธีการบริหารจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตร สืบเนื่องจากประเทศไทยนั้น มีรูปแบบการจัดการศพนิรนาม โดยนำไปฝัง ณ สุสานของมูลนิธิที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการศพนิรนามหรือศพไร้ญาติ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการฝังศพและเป็นการรอญาติมารับศพต่อไป แต่ยังมีความแตกต่างของบริบทแต่ละพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีความแตกต่างกันของการระยะเวลาการนำศพเหล่านั้นมาเผาหรือที่รู้จักกันในพิธีล้างป่าช้า ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนศพนิรนามที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งกำลังเป็นประเด็นปัญหาที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างให้ความตระหนักและเร่งดำเนินการหามาตรการในการรับมือ การจัดการศพนิรนามของประเทศไทย จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการศพแบบใหม่หรือปรับปรุงการจัดการศพแบบเดิม โดยศึกษาวิธีการจัดการศพจากต่างประเทศ เพื่อให้ทราบว่าแต่ละประเทศนั้นมีวิธีการจัดการศพแบบใด สามารถนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ อีกทั้งวิธีที่จะนำมาใช้ต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดการศพของต่างประเทศและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการศพนิรนามของประเทศไทยในอนาคตและสร้างมาตรฐานการจัดการศพนิรนามของประเทศ” พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าว

////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *