ชป.ปรับเพิ่มการระบายเร่งช่วยเหลือเกษตรกรริมแม่น้ำท่าจีน

 

กรมชลประทาน เพิ่มการระบายน้ำเจือจางค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีน พร้อมส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้และสวนผลไม้ จนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ วอนทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำ เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 11 – 15 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้และไม้ผลไม้ยืนต้นริมแม่น้ำท่าจีน ในเขตอ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความเดือดร้อน นั้น

ในเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการนำรถยนต์บรรทุกน้ำ 4 คัน ลำเลียงน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,992 ไร่ ในเขตอ.สามพราน จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้วและอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมปริมาณน้ำที่เข้าไปช่วยเหลือประมาณ 2,268 ลบ.ม.

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 2 เครื่อง บริเวณจุดต้นคลองจินดา ใกล้กับวัดจินดาราม เพื่อผลักดันน้ำที่เพิ่มเข้ามาผ่านคลอง 6 , 7 และ 8ข-5ซ ลงคลองระบายท่าผา คลองบางแก้ว และคลองตาปลั่งตามลำดับ พร้อมทั้ง ได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทานไปเจือจางค่าความเค็มในคลอง จนทำให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองจินดาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงที่มีน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำท่าจีน

กรมชลประทาน ยังได้บริหารจัดการน้ำทางตอนบนของแม่น้ำท่าจีน ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ประตูระบายน้ำสองพี่น้อง และคลองท่าสาร-บางปลา ลงสู่แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง เพื่อผลักดันน้ำเค็ม ทำให้ปัจจุบันค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำพร้อมกับให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุด และเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งนี้ ใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)อยู่ในเกณฑ์น้อย เพียงพอแต่เฉพาะที่จะนำไปใช้อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วน กรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *