องคมนตรี พร้อมผู้บริหาร สธ. ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี พร้อมผู้บริหาร สธ. ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เผยผลงานดูแลสุขภาพประชาชนตามบริบทปัญหาพื้นที่ ทั้งจัดระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพองเชิงรุก ลดอัตรากำเริบได้ถึง 30.13%, โครงการพาหมอมาหาคนไข้ ช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูดูแลระยะกลาง/ระยะยาว อาการดีขึ้น ภาวะแทรกซ้อนลดลง และยังพัฒนาระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศให้ถึงมือแพทย์เร็วขึ้น

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2567) ที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานในการพัฒนาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและปัญหาสุขภาพของพื้นที่
ที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง (COPD) ในกลุ่มเสี่ยงที่สูบบุหรี่และสัมผัสควัน ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 23% ได้พัฒนาระบบการรักษาตามมาตรฐานและทันสมัย ร่วมกับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพปอดที่สามารถทำได้เองที่บ้าน ทำให้อัตราการกำเริบของโรคถุงลมโป่งพองลดลงถึง 30.13% นอกจากนี้ ยังจัดโครงการพาหมอมาหาคนไข้ เพื่อลดการรอคอย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับทีม รพ.สต./สสช. ออกให้บริการต่างๆ และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ทำให้ระหว่างปี 2564-2566 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถควบคุมอาการได้ดีเพิ่มขึ้น 1,168 คน และเพิ่มการเข้าถึงบริการได้ถึง 97.58% ขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มพ้นระยะวิกฤต (Intermediate care) มีการฟื้นฟูสภาพที่ดีขึ้น กลุ่มที่ต้องดูแลระยะยาว (long term care) และดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) มีการเข้าถึงบริการมากขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อนลดลง

นายสันติ กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ ยังให้บริการและจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการเข้ารับบริการของผู้ป่วย เพิ่มความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบดิจิทัลไปถึงส่วนของงานระบบบริหาร ระบบการลาของเจ้าหน้าที่ ระบบสารบรรณ และระบบคลังด้วย และเนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
การส่งต่อผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลต้องใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง จึงมีการพัฒนาระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาส่งต่อผู้ป่วยเหลือประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยในปีงบประมาณ 2565 ส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศ 7 ราย ปีงบประมาณ 2566 ส่งต่อ 2 ราย และปีงบประมาณ 2567 (ตั้งแต่ตุลาคม – มกราคม 2567) ส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศแล้ว 2 ราย

สำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบประชากรในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา 12,309 คน และอำเภอใกล้เคียงบางส่วน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 122 คนต่อวัน และให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ย 14 คนต่อวัน โรคที่พบมาก ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคถุงลมโป่งพอง
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไข้รากสาดใหญ่ (Scrub Typhus)

** 7 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *