กรมวิทย์ฯ เสริมความรู้ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมทุกพื้นที่

กรมวิทย์ฯ เสริมความรู้ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมทุกพื้นที่

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) ที่โรงแรมโอ๊ควูด สวีท ติวานนท์ กรุงเทพฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการสัมมนาสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการทดสอบความชำนาญ และรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการกองทดสอบความชำนาญ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 86 คน


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การทดสอบความชำนาญมีความสำคัญ ต่อการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการวินิจฉัย การป้องกัน และควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานอ้างอิงด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ และภูมิภาค ได้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการทดสอบความชำนาญ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศ และกรุงเทพมหานคร
ดังนั้น เพื่อให้บริการทดสอบความชำนาญ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (EQA/PT) 5 รายการ ประกอบด้วย 1) กลูโคสในเลือด 2) ฮีมาโตคริต 3) กลูโคสในปัสสาวะ 4) โปรตีนในปัสสาวะ และ 5) HCG ในปัสสาวะ แก่ห้องปฏิบัติการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญ และใช้เป็นหลักฐานในการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตาม “คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566”
นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า การทดสอบความชำนาญ (EQA/PT) สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยในการประกันคุณภาพด้านระบบห้องปฏิบัติกหารของหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ของ “คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566” ซึ่งผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือนั้น ประชาชนจะได้รับการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษา ได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญของการให้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
“ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความชำนาญ หรือสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ สามารถเข้าดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ https://dpt.dmsc.moph.go.th หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 951 0000 ถึง 11 ต่อ 99763 และในส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ” นายแพทย์ยงยศ กล่าวทิ้งท้าย
* 9 กุมภาพันธ์ 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *