ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024

             เมื่อวันอาทิตย์ที่  4 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ณ MCC HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ตลอดจนเยาวชนเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  เฝ้ารับเสด็จ

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โดยกระบวนการและแนวคิด คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพื่อห่างไกลยาเสพติด  ซึ่งภูมิต้านทานทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำ “สิ่งที่ดีงาม”  Dancercise เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่แปลง “สิ่งดีงาม” จากนามธรรม เป็น รูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด เช่น การควบคุมตนเอง การทำงานเป็นทีม การจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม  การแข่งขันเริ่มจากระดับภาค มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 307 ทีม คัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 49 ทีม โดยก่อนการแข่งขันระดับประเทศ ทีมที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสการเข้าค่ายเพื่อเติมเต็มความฝัน รับการพัฒนาทักษะ ต่อยอดการเต้นที่ทุกคนชื่นชอบ ด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ตลอดจนทักษะด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

                นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จัดการแข่งขันต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 20 และมีทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม  มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น สำหรับปีนี้ เริ่มการแข่งขันในระดับภาคตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ตามกลุ่มอายุคือ รุ่น Junior  ,รุ่น Pre -Teenage และรุ่น Teenage เกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่สำคัญ ได้แก่ ความสามัคคี  ความแข็งแรง  ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และความสนุกสนาน และ การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ สอดคล้องกับจังหวะดนตรี

                ด้านหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ รุ่น JUNIOR ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Oh My Gosh รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  รางวัลที่ 2  ทีม SWL junior  อนุบาลเสาวลักษณ์ จ.บึงกาฬ  รางวัลที่ 3  ทีม UPPERHAND JUNIOR จากสถาบันUpperhand Studio รางวัลชมเชย ทีม AFS Junior AFS Studio จ.ลำปาง และทีม Kaboom รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)  จ.สุราษฎร์ธานี รุ่น PRE-TEENAGE ชนะเลิศได้แก่ ทีม Thossaporn Thunder  รร.ทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ รางวัลที่ 2 ทีม Big g รร.อนุบาลไพรบึง จ.ศรีสะเกษ รางวัลที่ 3 ทีม Fabulous Junior ห้องสอนเต้นแก่งเลิงจาน รร.สอนดนตรี อบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม รางวัลชมเชย ทีม Double S Junior จากศูนย์นันทนาการคลองกุ่ม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวและทีม THE C.N.X Varsity สถาบัน Astro Studio จ.เชียงใหม่ รุ่น TEENAGE ชนะเลิศได้แก่ ทีม SUPPLA-ReR  รร.ประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ รางวัลที่ 2 ทีม Twister มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รางวัลที่ 3 ทีม MAX SQUAD สถาบัน DP DANCE STUDIO จ.ชลบุรี รางวัลชมเชย ทีม Udon Friend Corner dance crew ศูนย์เพื่อนใจ to be number one เทศบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี และ ทีม Next happen โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *