‘ตรีชฎา’ แจงสลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน ติง ‘เท่าพิภพ’ อย่าสร้างความเข้าใจผิด ปชช. แนะศึกษาขั้นตอน กม.

‘ตรีชฎา’ แจงสลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน ติง ‘เท่าพิภพ’ อย่าสร้างความเข้าใจผิด ปชช. แนะศึกษาขั้นตอน กม.

นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊คและสื่อโซเชียลส่วนตัว ระบุถึง (ร่าง) ประกาศกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ คำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ….จะมีการกำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอ้างว่า (ร่าง)ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอ การลงนามจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นั้น เป็นการสื่อสารที่บิดเบือนและสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเป็นอย่างมาก

ข้อเท็จจริง คือ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 26(1) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องจัดให้บรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนด โดยเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า ขณะนี้(ร่าง)ประกาศดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 12-29 กุมภาพันธ์ 2567 และเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว ยังต้องส่งข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น ส่งไปที่อนุกรรมการร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในวันที่ 5 มีนาคม 2567 และเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น ก็จะส่งร่างเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 จากนั้นจึงจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ตามลำดับ หากผ่านความเห็นของคณะกรรมการทั้งสองชุด จึงจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลงนามให้มีผลใช้บังคับต่อไป

“การออกประกาศดังกล่าว ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอน ทั้งความเห็นของภาคประชาชน และ การเสนอของอนุกรรมการ อีก 2 คณะใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ กรรมการนโยบายก็ได้ จึงไม่อยากให้นายเท่าพิภพ สร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนคิดไปก่อนว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมสุราประชาชน ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ขอให้นายเท่าพิภพไปศึกษากฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายให้ดีก่อน ที่จะออกมาโพสต์ข้อความบิดเบือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การพูดหรือแสดงความคิดเห็น ควรมีความน่าเชื่อถือ ไม่สร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจผิด“ นางสาวตรีชฎากล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *