อย. พิชิตโรคขาดสารไอโอดีน เสริมเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนได้คุณภาพมาตรฐาน

อย. พิชิตโรคขาดสารไอโอดีน เสริมเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนได้คุณภาพมาตรฐาน

อย. จัดอบรมเสริมความรู้ให้ผู้ผลิตเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน โดยเน้นการเพิ่มทักษะเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการใช้เครื่องมือช่วยคำนวณเพื่อเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2567) เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน ประจำปี 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า อย. ร่วมกับกรมอนามัยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นองค์ประธาน โดยที่ผ่านมา อย. ได้ออกกฎหมายกำหนดให้มีการเสริมไอโอดีนในเกลือบริโภค 20 – 40 ppm น้ำปลาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ำเกลือปรุงอาหาร 2 – 3 ppm เพื่อแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน และได้ตรวจเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิตและจำหน่าย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ผลิตทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตใช้ในการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถาบันการศึกษา พัฒนาเทคนิคในการควบคุมคุณภาพการผลิตและพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตมีความรู้ และสามารถควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต รวมถึงฝึกปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีน การใช้เครื่องมือช่วยคำนวณการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ การจัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ การจัดทำฉลากอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP และข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค


วันที่เผยแพร่ข่าว 29 กุมภาพันธ์ 2567 ข่าวแจก 82 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *