ประกาศแผนพัฒนาระบบยา เพิ่มศักยภาพงานวิจัยนวัตกรรม สร้างมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

ประกาศแผนพัฒนาระบบยา เพิ่มศักยภาพงานวิจัยนวัตกรรม สร้างมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประกาศแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มศักยภาพวิจัยนวัตกรรม สร้างมูลค่าให้ประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบยาและสมุนไพรในประเทศ ลดพึ่งพาการนำเข้า เน้นส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งเร่งพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่งสู่ระบบยาที่มั่นคง บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนายา ประชาชนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพอย่างทั่วถึงและปลอดภัย

วันนี้ (4 มีนาคม 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการฯ ได้ประกาศแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาโดยร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา 2. พัฒนากลไกการเข้าถึงยาถ้วนหน้า ราคายาที่สมเหตุผล ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 3. พัฒนากลไกสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 4. การจัดการสารสนเทศเพื่อจัดการระบบยาแบบบูรณาการ และเห็นชอบแผนส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบยาและสมุนไพรในประเทศระยะสั้น เช่น สารสกัดฟ้าทะลายโจร เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนาสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในปี 2575

ทั้งนี้ การนำร่างแผนปฏิบัติการด้านยาฯ ไปสู่การปฏิบัติ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมยาในประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการวิจัยยานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและสร้างมูลค่าให้ประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชนผ่านกลไกปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมียาสำคัญ เช่น ยาอดเหล้า 2 รายการ ยานาลเทรกโซน และยาอะแคมโพรเสต เพื่อช่วยบำบัดรักษาผู้ติดสุรา รวมทั้งเพิ่ม “วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์” ให้บริการในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กแรกเกิดทุกราย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มสมุนไพรไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อีกจำนวน 2 รายการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายจากการกำหนดราคากลางของยาที่มีราคาแพง ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 800 ล้านบาทต่อปีในปี 2567 ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวย้ำว่า รัฐบาลจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีแผนงานเร่งรัดขับเคลื่อน (นวัตกรรม) เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมกับยกร่างกฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบวงจร และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้ระบบยามั่นคงด้วยการวิจัยพัฒนา ประเทศมีการจัดหายาจำเป็นไว้ใช้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน


วันที่เผยแพร่ข่าว 4 มีนาคม 2567 ข่าวแจก 84 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *