ยกย่อง อสม. เป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภาพในชุมชน สธ.ผลักดันเป็น “Smart อสม.” ใช้เทคโนโลยีทำงานหนุน “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

ยกย่อง อสม. เป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภาพในชุมชน สธ.ผลักดันเป็น “Smart อสม.” ใช้เทคโนโลยีทำงาน
หนุน “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567 ยกย่อง อสม. เป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภาพคนในชุมชน เดินหน้าเสริมทักษะทางดิจิทัลเป็น “Smart อสม.” ใช้เทคโนโลยีช่วยทำงาน ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน เพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม พร้อมดันเป็น “อสม.ไรเดอร์” หน่วยเคลื่อนที่เร็วส่งยาถึงบ้าน ช่วยหนุนนโยบายรัฐบาล “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

วันนี้ (20 มีนาคม 2567) ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหาร และ อสม. กว่า 1,450 คน เข้าร่วมงาน

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกที่
ทั้งรัฐและเอกชน ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาขับเคลื่อนเป็นนโยบาย “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
โดยในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีกว่า 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในปีงบประมาณ 2567 จะเร่งเสริมทักษะ
ทางดิจิทัลให้เป็น “Smart อสม.” ใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดรับกับการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันที่ระบบบริการสาธารณสุขสามารถเข้าถึงประชาชนได้ถึงบ้าน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เป็น “อสม.ไรเดอร์” หรือ “Health Rider” บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัดและลดเวลารอคอยยาให้กับประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่อง

นพ.โอภาส กล่าวว่า อสม. เป็นจิตอาสาที่เสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ทศวรรษ เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม บนฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนา “แอปพลิเคชัน Smart อสม.” มาเป็นเครื่องมือช่วยให้ อสม. ทำงานได้ง่ายขึ้น สามารถรายงานผลการให้บริการสุขภาพไปยังสถานบริการในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และติดต่อสื่อสารรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ด้าน นพ.สุระ กล่าวว่า เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ อสม. จำนวน 57 คน และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 17 สาขา รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุกกลุ่มวัย” โดยใช้แอปพลิเคชัน
“Smart อสม.” เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.ประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้น 2.ติดตามหญิงตั้งครรภ์เข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีน 3.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และมีการปักหมุดแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
**** 20 มีนาคม 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *