อย. ยกย่อง อสม. บุคคลสำคัญขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อย. ขอขอบคุณและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างพลังสังคมที่เข้มแข็งและสุขภาพดี

เนื่องในวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนทุกพื้นที่มีสุขภาพที่ดี โดยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครือข่าย อสม. มีส่วนในการผลักดันให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอขอบคุณ อสม. ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกชุมชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อสม. เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายโครงการของ อย. เช่น โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกช่วงวัย “คนไทยคิดได้ ใช้เป็น” ปี 2567 โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ. ปี 2567 และยังมีอีกหลายโครงการที่ อสม. เข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นเสียงสำคัญในพื้นที่ที่ช่วยกระจายและส่งต่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่คนในชุมชน โดยผ่านกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ การช่วยเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาจากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะในรูปแบบขายตรงหรือจากสื่อในชุมชน สามารถให้คำแนะนำหรือรับเรื่องร้องเรียนเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งการตรวจสอบร้านค้าหรือร้านชำร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านร่างกาย ทักษะการอ่านเขียน และการตัดสินใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ แต่มี อสม. ซึ่งเป็นผู้นำส่งข้อมูลที่จำเป็นให้ถึงบ้าน เป็นที่ปรึกษาใกล้บ้าน ใกล้ใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จด้วย อย. เพียงองค์กรเดียว ภาคีเครือข่ายเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ อสม. ทั่วประเทศคือพลังที่เข้มแข็งในการช่วยผลักดันให้สังคมไทยตื่นรู้ เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ไม่ตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวง มีสุขภาพที่ดี ทำให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *