1 เม.ย.นี้ ผู้ประกันตนรับบริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ สธ.พร้อมร่วมมือ สปส.-สปสช. จัดบริการเชิงรุกเพิ่มความสะดวก

1 เม.ย.นี้ ผู้ประกันตนรับบริการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ สธ.พร้อมร่วมมือ สปส.-สปสช. จัดบริการเชิงรุกเพิ่มความสะดวก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย สำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องลางาน และยังได้รับการตรวจสุขภาพครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการ ช่วยลดรายการตรวจสุขที่ซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาพรวม ทำให้การบริหารงบประมาณด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกถึงที่ ขณะที่ สปสช. เตรียม เจรจากรมบัญชีกลาง และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ร่วมบูรณาการต่อไป

วันนี้ (1 เมษายน 2567) ที่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการบูรณาการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ (kick off) ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดูโฮม จำกัด ร่วมงาน

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ โดยเน้นการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษา ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติ และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือของ สปส. และ สปสช. ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการร่วมกันดูแลคนไทยให้ได้รับสิทธิการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของชุดบริการตรวจสุขภาพประจำปีของ สปส. และชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. ในบางรายการด้วย โดยผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการที่ทั้ง 2 หน่วยงานกำหนด ภายใต้การให้บริการของหน่วยบริการในระบบเดียวกัน เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสุขภาพในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนต้องไปรับบริการตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลในช่วงเวลาทำการ ทำให้ไม่สะดวกเรื่องการลาหรือหยุดงาน การตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ จึงเป็นอีกบริการที่เข้ามารองรับในจุดนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนได้รับบริการโดยไม่ต้องลางาน และในรายที่ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ก็จะได้รับการติดตามดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. และ สปสช. พอเพียงและครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า สำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ที่บริหารโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีไว้เช่นเดียวกัน ขณะนี้ สปสช. ได้เตรียมขยายการบูรณาการความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของประเทศ รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย

**** 1 เมษายน 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *