สธ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร-เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนกระทรวงสาธารณสุข

เชิดชูเกียรติข้าราชการ – ลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น รวม 108 คน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันนี้ (1 เมษายน 2567) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ว่า การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เห็นชอบให้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 73 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 ในช่วงเช้า ซึ่งในช่วงบ่ายได้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง) และกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 ราย เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดที่มีความประพฤติดี เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในหน้าที่ราชการและการให้บริการประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการโดยทั่วไป “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566 ทุกท่าน ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและจิตสาธารณะ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ สมดังคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกประการ” นายแพทย์โอภาสกล่าว ทั้งนี้ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 108 ราย ประกอบด้วย 1.ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลาง) และกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมจำนวน 23 ราย 2.ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 85 ราย ซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ จังหวัดที่ปฏิบัติราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *