อย. ติวเข้มผู้ผลิตนมโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เด็กดื่มนมคุณภาพ

อย. ติวเข้มผู้ผลิตนมโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เด็กดื่มนมคุณภาพ

อย. จัดติวเข้มผู้ประกอบการผลิตนมโรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มองค์ความรู้ส่งเสริมการผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอไรซ์และยูเอชทีให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านองค์ประกอบน้ำนม และคุณภาพด้านเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้สามารถให้คำแนะนำและกำกับติดตามกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถขายน้ำนมดิบได้ โดยแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อย. ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้การผลิตนมโรงเรียนได้คุณภาพมาตรฐานทั้งระบบ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ. นนทบุรี และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ควบคุมการผลิตอาหารที่ประจำ ณ สถานที่ผลิต จำนวน 101 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถทวนสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นม ช่วยส่งเสริมการผลิตนมโรงเรียนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการผลิตที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนที่บริโภคอาหารเสริม (นม) โรงเรียนได้รับนมที่มีประโยชน์ เอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม ให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

******************************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 19 เมษายน 2567 ข่าวแจก 145 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *