ผอ.สรพ.นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ECRI และ MSQH. ณ.ประเทศมาเลเซีย

ผอ.สรพ.นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ECRI และ MSQH. ณ.ประเทศมาเลเซีย

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการและนายแพทย์ทรนง พิลาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เข้าร่วมศึกษาดูงานกับหน่วยงานด้านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2567

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ กล่าวว่า ” สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สรพ. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและเจ้าหน้าที่ได้เปิดมุมมองการทำงานที่กว้างและไกล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานด้านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและการพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัยในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการก้าวสู่ความเป็นสากล ผ่าน การเรียนรู้ความท้าทาย ปัญหา อุปสรรค แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยร่วมกันสร้างทีมสรพ.เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์แและแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร และสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกันต่อไป”

โดยวันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม)ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน 2 หน่วยงาน ภาคเช้า ได้เข้าศึกษาดูงานที่ Emergency Care Research Institute(ECRI) โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Eric Woo,Vice President,ECRI Asia Pacific และคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการบทบาทหน้าที่ ผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงาน และความร่วมมือต่างกับ สรพ.ในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่ได้ร่วมจัดทำ “TOP 10 Patient Safety Concern สำหรับประเทศไทย” เพื่อให้โรงพยาบาล สังคมและประชาชนได้ตระหนักในความสำคัญ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยของ ECRI ได้นำคณะเข้าไปชม และทดลองอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการประเมินอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งห้องปฎิบัติการนี้จะช่วยให้ผู้นำหรือผู้บริหารสถานพยาบาล สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประกอบตัดสินใจในการพิจารณาการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมั่นใจ คุ้มค่าและปลอดภัย

สำหรับภาคบ่าย คณะได้เข้าเยี่ยมชม The Malaysia Society for Quality in Health (MSQH) โดยได้รับเกียรติจาก Datuk Dr. Heric Corry, CEO of MSQH และ Prof Dato’ Dr. Hj Abd Rahim, former CEO ให้การต้อนรับและนำเสนอ เรื่องการทำงานและทิศทางการขัยเคลื่อนงานของ MSQH ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการพัฒนามาตรฐานและให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศมาเลเซีย รวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทภารกิจเหมือนสรพ.หรือ HAI Thailand ในการเป็น National External Evaluation Organization of Healthcare ของประเทศเหมือนกัน โดยทั้งสององค์กร สรพ.และ MSQH ต่างได้รับการรับรอง มาตรฐาน กระบวนการสร้างพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ และองค์กร จาก ISQua (International Society for Quality in Health Care) ครบทั้ง 3 ด้านเช่นเดียวกัน.

สำหรับโปรแกรมการรับรองสถานพยาบาลในประเทศมาเลเซีย ของ MSQH มีโปรแกรมต่างๆ ดังนี้ Hospital Accreditation Programme, Medical Clinic Accreditation Programme , Chronic Dialysis treatment Accreditation Programme , Dental Clinic Accreditation Programme . โดยทุกโปรแกรมใช้มาตาฐานเดียวกันในการพัฒนาและรับคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมกันนี้ทีมสรพ.และ MSQH ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนป่ะสบการณ์ในการทำงานร่วมกันและพร้อมจะสร้างความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ The Malaysia Society for Quality in Health (MSQH) ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงาน Asian Society for Quality in Health Care หรือ Asqua ซึ่งเป็น Network of National Societies from the Asian region dedicate to the Improvement of Quality in healthcare at national and international levels. โดยมีประเทศ ที่เป็นผู้ก่อตั้งเริ่มต้นคือ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไทย อินเดีย ไต้หวันและฟิลิปินส์ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ นับเป็นเกียรติของประเทศไทยและสรพ. นำโดยแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศที่ได้รับเลือกตั้งเป็น President-elect จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญทในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ( Quality and Safety) ร่วมกับประเทศสมาชิกในเรื่อง Quality and Safety สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศเอเชียต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *