กรมวิทย์ฯ จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Self-sampling พื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Self-sampling พื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี” โดยมี นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดร.นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางกรกมล อมรการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 4 มอบแนวทางดำเนินงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง แนวคิดในการกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย และมีการสาธิตการเก็บสิ่งส่งตรวจ HPV Self-Sampling แนวทาง           การประยุกต์ใช้ผลการตรวจคัดกรองในทางเวชปฏิบัติ แนวทางการเบิกจ่ายบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากโปรแกรม KTB เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองแก่ประชาชน

      นายแพทย์ยงยศ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทย โดยสาเหตุสำคัญมาจากการติดเชื้อเอชพีวี ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ และมากกว่าร้อยละ 90 จะหายได้เอง มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี นอกจากนี้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี แต่ที่ผ่านมาพบว่าหญิงไทยกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองได้น้อย ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มารับการตรวจภายใน เนื่องจากเขินอายแพทย์ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเพิ่มทางเลือกให้หญิงไทยที่ไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองให้สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV Self-Sampling) 
     นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า การสัมมนาในวันนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์         สาธารณสุข ได้บูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ดำเนินการเตรียมความพร้อมบริการประชาชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็ง หรือหากตรวจพบมะเร็งก็สามารถพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดูแลผู้หญิงไทยอายุ 30-60 ปี ทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับหญิงไทย ที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ซึ่งในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวกพบเชื้อจะสามารถเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมตามสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อวางแผนการรักษาได้ทันท่วงที   
     “ขอเชิญชวนหญิงไทยอายุ 30-60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่เคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจหา HPV DNA จากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง แบบแยก 14 สายพันธุ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง ทั้งนี้ สามารถรับชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองได้ที่ “แอพฯเป๋าตัง” สถานที่ให้บริการและส่งตัวอย่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 2951 0000 ต่อ 99248 และในส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ” นายแพทย์ยงยศ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *