ผลการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานมอบหมายให้ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนทำหน้าที่ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

                นายแพทย์สุนทรกล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงานสนองแนวพระดำริมาโดยต่อเนื่อง มีพัฒนาการและความก้าวหน้ามาโดยลำดับ เริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานผ่านสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และในปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประกวดผลงานเขต TO BE NUMBER ONE เป็นปีแรก และในปี 2567 นี้ กรุงเทพมหานครได้ขยายการแสดงผลงานในเวทีการประกวดประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก 1 ประเภท  นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนางานเพื่อเยาวชนของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้บูรณาการการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกันกับทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยยึดเป้าหมายร่วมกัน คือ “การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่เยาวชนเก่งและดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

                การประกวดผลงานผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่  “ ประเภท เขต TO BE NUMBER ONE” มีเขตเข้าประกวด 48 เขต ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 11 เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตบางนา  เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตมีนบุรี เขตจตุจักร เขตสะพานสูง เขตจอมทอง เขตพระโขนง เขตพระนครและเขตราษฎร์บูรณะ

                “ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร” มีชุมชนเข้าร่วมประกวด 61 ชุมชน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 25 ชุมชนได้แก่ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2  เขตบึงกุ่ม (สถานะเพชร ระดับ 1) ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล  เขตสะพานสูง (สถานะต้นแบบระดับเงิน) ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข  เขตลาดกระบัง  (สถานะต้นแบบระดับเงิน) ชุมชนวัดสังฆราชา  เขตลาดกระบัง  (สถานะต้นแบบระดับเงิน) ชุมชนแจงร้อน  เขตราษฎร์บูรณะ  (สถานะต้นแบบระดับเงิน) ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่  เขตประเวศ (สถานะเงิน ระดับ 2)ชุมชนมั่นคง 133  เขตบางบอน  (สถานะเงิน ระดับ 2) ชุมชนบุญมาก  เขตราษฎร์บูรณะ (สถานะเงิน ระดับ 2)ชุมชนทรัพย์เจริญ  เขตหนองจอก  (สถานะเงิน ระดับ 1) ชุมชนแย้มสรวล  เขตพระโขนง  (สถานะดีเด่น) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง จำกัด  เขตประเวศ  (สถานะดีเด่น) ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนบางนา 2  เขตบางนา (สถานะดีเด่น) ชุมชนวัดใหม่อมตรส  เขตพระนคร (สถานะดีเด่น) ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา  เขตคันนายาว  (สถานะดีเด่น) ชุมชนรัตนจีนะ เขตราษฎร์บูรณะ (สถานะดีเด่น) ชุมชนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง  (สถานะดีเด่น) และชุมชนทับแก้ว  เขตห้วยขวาง (สถานะดีเด่น) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง ชุมชนร่มประดู่ เขตบางนา ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) เขตมีนบุรี ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ ชุมชนเคหะเจริญชัย เขตจตุจักร และชุมชนปิ่นเจริญ 4 เขตดอนเมือง

                “ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” สังกัดกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดผลงาน 42 โรงเรียน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 22โรงเรียน มีโรงเรียนวัดลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว (สถานะเงิน ระดับ 2) และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา (สถานะเงิน ระดับ 1) ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบางนาโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์  เขตลาดพร้าว โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม  เขตคลองสาน โรงเรียนวัดปากบ่อ  เขตสวนหลวง โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา  เขตลาดกระบัง โรงเรียนนาหลวง  เขตทุ่งครุ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ  เขตหนองแขม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเขตจอมทอง โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดง โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เขตปทุมวัน โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาเขตดอนเมือง โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ เขตบางบอน โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม  เขตทวีวัฒนา โดย เขต และชมรม ทั้งหมดนี้ จะต้องไปนำเสนอผลงานในการประกวดระดับประเทศร่วมกับ อำเภอ ชุมชน และสถานศึกษา จากภูมิภาค ที่ผ่านเข้ารอบประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเดือนกรกฎาคมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *