สธ. มอบรางวัลเครือข่ายสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม

สธ. มอบรางวัลเครือข่ายสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่มีผลงานสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน

วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีทุกมิติ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่มีภารกิจปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ต้องมีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย มุ่งเน้นสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนครอบคลุม ๓ กลุ่มวัย คือ วัยเด็กและเยาวชน วัยทำงาน รวมถึงวัยสูงอายุ ผ่านการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งสถานศึกษา โรงเรียน (อย. น้อย) และเครือข่ายชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล (บวร.ร.) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ อย. ได้ดำเนินงานสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้คัดเลือกและมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ โดยมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายรวม ๑๓๔ รางวัล ประกอบด้วย
๑. รางวัลหน่วยงานปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ๑ รางวัล และรางวัลหน่วยงานดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ๑ รางวัล
๒. รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา บุคลากรทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุข ๑๘ รางวัล
๓. รางวัลสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการเป็นต้นแบบเผยแพร่ข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๑ รางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายที่เริ่มต้นดำเนินงานชุมชน บวร.ร. ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ รางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการร่วมขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ๑๖ รางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายต้นแบบการดำเนินงานชุมชน บวร.ร. ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๕ รางวัล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับภูมิภาค ๔ รางวัล
๔. รางวัลสำหรับโรงเรียน อย. น้อย ต้นแบบขยายผลการพัฒนาหลักสูตรคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ๔ รางวัล โรงเรียน อย. น้อย นำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รางวัล
๕. รางวัลสำหรับเครือข่ายโรงเรียน อย. น้อย ที่มีผลงานโดดเด่น (Best Practice) ๔๒ รางวัล และเครือข่าย บวร.ร. ที่มีผลงานโดดเด่น (Best Practice) ๑๖ รางวัล
๖. รางวัลสำหรับเครือข่าย บวร.ร. และโรงเรียน อย. น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ระดับประเทศ ๙ รางวัล

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลที่มอบให้แก่เครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นเสมือนคำขอบคุณ และเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดย อย. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับเครือข่ายอย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทั่วประเทศ


วันที่เผยแพร่ข่าว ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข่าวแจก ๑๙๑ / ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *