เริ่มแล้ว ! สาธารณสุขเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.อสม. ก่อนจะส่งครม.เห็นชอบ รัฐมนตรี“สมศักดิ์”เร่งให้ออกเป็นกฏหมายโดยเร็ว หวังยกระดับ อสม.ทั้งประเทศ เผยสิทธิ สวัสดิการ ค่าป่วยการ ใหัมีเกียรติ ศักดิ์ศรีและยั่งยืน

เริ่มแล้ว ! สาธารณสุขเปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อ ร่างพ.ร.บ.อสม. ก่อนจะส่งครม.เห็นชอบ รัฐมนตรี“สมศักดิ์”เร่งให้ออกเป็นกฏหมายโดยเร็ว หวังยกระดับ อสม.ทั้งประเทศ เผยสิทธิ สวัสดิการ ค่าป่วยการ ใหัมีเกียรติ ศักดิ์ศรีและยั่งยืน


น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ได้เริ่มเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านทางออนไลน์ กูเกิ้ลฟอร์ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 รวมเวลา 15 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ อสม. ซึ่งมีจำนวน 1.07 ล้านคน มีกฎหมายมารองรับเพื่อสร้างหลักประกันในการได้รับค่าป่วยการ สิทธิ สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ การพัฒนาส่งเสริม การวางระบบและโครงสร้างของ อสม. ได้เร่งรัดให้ปลัดกระทรวง สธ.ดำเนินการยกร่างพ.ร.บ.ด้วยตระหนักว่า อสม.ในฐานะ ‘นักรบด่านหน้า’ในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน


น.ส.ตรีชฎากล่าวว่า ร่างพ.ร.บ. อสม. ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็นตอบคำถามต่างๆผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม ซึ่งเป็นเรื่องสะดวกและง่ายนั้น มีทั้งสิ้น 53 มาตรา สาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดโครงสร้างให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ ระดับเขตและระดับจังหวัด กำหนดองค์ประกอบและ อำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับ, สิทธิประโยชน์ต่างๆ สวัสดิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เช่นค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ รวมถึงคู่สมรสและบุตรของ อสม. เบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่โดยเบิกได้เทียบเท่าข้าราชการระดับปฏิบัติการ ได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ ปัจจุบันได้ปรับเพิ่มจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท, การได้รับประโยชน์จากกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงาน, ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น อสม.ดีเด่น, คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่และมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นต้น
โฆษกสธ.ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. อสม.เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนตรากฏหมายออกมาบังคับใช้ หลังผ่านขั้นตอนแรกนี้แล้ว ทาง สธ.จะประมวลความเห็นนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงร่างพ.ร.บ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา หลังจากนั้นจะส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นลำดับถัดไป
“ขอแจ้งข่าวดีมายังพี่น้อง อสม.เป็นล้านคนทั่วทั้งประเทศว่า บัดนี้ร่างกฎหมาย อสม.เสร็จสิ้นในส่วนของกระทรวงสธ.แล้ว เราต้องการฟังเสียงสะท้อนจากท่านและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้กรุณาตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสุจริตที่จะเป็นประโยชน์ต่อ อสม. ต่อสังคม และต่อพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ได้ฝากขอบคุณมาถึงพี่น้องอสม.ที่จะมีส่วนร่วมในครั้งนี้ และขอร้องให้ช่วยกันรณรงค์ส่งข่าวสารถึงกันเพื่อให้ตอบข้อคำถามในการแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นกันมากๆ ช่วยกันติดตามข่าว เสนอแนะ ผ่านทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0_FCfE_x7RPZU7IDWrzDclb7iXgRYma2ubmodL1yIpVoTHA/formResponse
เพื่อให้ร่างพ.ร.บ.นี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว” น.ส.ตรีชฎากล่าวทิ้่งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *