กรมอนามัย ชู Street Food Good Health from Local to Global เปิดแห่งแรกที่จังหวัดภูเก็ต ดึงดูดนักท่องเที่ยว

กรมอนามัย ชู Street Food Good Health from Local to Global เปิดแห่งแรกที่จังหวัดภูเก็ต ดึงดูดนักท่องเที่ยว

วานนี้ (30 มิถุนายน 2567) ณ Chartered Walking Street จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน Kick off มหกรรม Street Food Good Health from Local to Global พร้อมด้วย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางสุธิดา อุทะพันธุ์
ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว
และภาคีเครือข่ายถนนคนเดินวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชาร์เตอร์ เข้าร่วมงาน
นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า “Street Food” หรือที่ประเทศไทยเรียกว่า อาหารริมบาทวิถี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ เพราะเข้าถึงง่าย สะดวก มีรสชาติที่ดี ถูกปาก เพื่อให้ “Street Food” ในประเทศไทย มีความสะอาด ปลอดภัย และดึงดูดนักท่องเที่ยว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พัฒนาและยกระดับ “Street Food” ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน SAN & SAN Plus เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งในด้านของความสะอาด ปลอดภัย คุณภาพ และการให้บริการ และเป็นที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ
“สำหรับการพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน SAN & SAN Plus “สะอาด ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน” สู่ระดับสากลให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) มีการสร้างระบบและกลไกภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในระดับพื้นที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะกรรมการชมรม สมาคมผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี
และหน่วยงานภาครัฐ – เอกชนที่เกี่ยวข้อง 2) มีมาตรฐาน SAN & SAN Plus ที่แสดงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ 3) มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ในพื้นที่ เช่น การจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ส่งเสริมการจำหน่ายอาหารประจำถิ่น การแต่งกายพื้นเมือง เป็นต้น”
รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
ด้านนางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กล่าวว่า สำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานอาหารตามมาตรฐาน SAN & SAN Plus ที่แสดงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมดำเนินงาน
การยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในคุณภาพของอาหาร


กรมอนามัย / 1 กรกฎาคม 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *