กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ในคดีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ณ บ้านน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำพุ จังหวัดราชบุรี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี นายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โจทก์และสมาชิกกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้มายื่นขอรับคำขอรับชำระหนี้ในคดีสิ่งแวดล้อม คดีของศาลแพ่งในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หมายเลขแดงที่ สว3/2563 ระหว่าง นายธนู งามยิ่งยวด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน จำเลย โดยศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสื่อมสุขภาพ ค่าทรัพย์สินเสียหาย และค่าทดแทนพืชผล ให้แก่โจทก์และสมาชิกกลุ่ม

โดยมีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารพิษมายื่นขอรับคำชำระหนี้จำนวน 256 คน การบริการรับคำขอรับชำระหนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำพุ มีถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 และเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

ภายหลังจากการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดี จะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ หากเห็นว่ามีเอกสารครบถ้วนและเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่แท้จริง ประกอบกับไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดี จะพิจารณาอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ตามจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริง ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของศาลกำหนดใว้ อย่างไรก็ดีผู้เสียหายจะได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายก็ต่อเมื่อ กระบวนการบังคับคดีได้ดำเนินไปโดยทำการยึดทรัพย์และขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจะนำมาชำระหนี้ให้กับผู้เสียหายตามสัดส่วนในการยื่นคำขอรับชำระหนี้

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2012 4200 หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *