รมว.ยุติธรรม แนะ ราชทัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ให้ทันสมัยเข้ากับยุค เตรียมเซ็น MOU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หาที่ปรึกษาด้านดีไซน์

 

รมว.ยุติธรรม แนะ ราชทัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ให้ทันสมัยเข้ากับยุค เตรียมเซ็น MOU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หาที่ปรึกษาด้านดีไซน์ ใช้ไม้มีค่าจากการยึดทรัพย์ยาเสพติด เพิ่มมูลค่าสินค้า เชื่อฝึกทักษะนักโทษ สร้างงาน-รายได้หวังไม่กลับไปทำผิดซ้ำ

รมว.ยุติธรรม แนะ ราชทัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ให้ทันสมัยเข้ากับยุค เตรียมเซ็น MOU กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หาที่ปรึกษาด้านดีไซน์ ใช้ไม้มีค่าจากการยึดทรัพย์ยาเสพติด เพิ่มมูลค่าสินค้า เชื่อฝึกทักษะนักโทษ สร้างงาน-รายได้หวังไม่กลับไปทำผิดซ้ำ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ถึง งานออกแบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพง โดยการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินงาน มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ ความชำนาญด้านช่างไม้ เครื่องเรือน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ โดยไม้ที่นำมาผลิตเครื่องเรือนไม้ โดยส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพ และค่อนข้างหายาก ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าและมีราคา ซึ่งแหล่งที่มาของไม้ที่ใช้ฝึกวิชาชีพ มาจาก 1.ไม้พระราชทานจากกองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง 2.ไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปที่ซื้อจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือบริษัทเอกชน 3.เศษไม้ เปลือกไม้ ที่ได้รับบริจาคกรมป่าไม้ ในคดีที่ยึดมาได้และคดีถึงที่สุดแล้ว 4. ไม้ท่อนที่ได้รับจากการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ยังมีข้อด้อย คือ การออกแบบหรือลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ยังขาดความโดดเด่นไม่เข้ากับสมัยนิยม อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาจมีข้อบกพร่องในการผลิต ขั้นตอนเช่น การทาสีเนื้อไม้ การขาดทักษะความรู้ที่ถูกต้อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ราคาแพงอาจดูด้อยคุณภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง อาจไม่มีโอกาสเห็นรูปแบบที่ทันสมัยหรือเป็นที่นิยม ในท้องตลาด

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างหารือเพื่อทำ MOU กับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ได้ปรึกษาหารือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 และจะเสนอกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือนไม้ โดยให้เรือนจำที่มีฝีมือ ได้มาร่วมกันเรียนรู้งานรูปแบบใหม่

กองพัฒนาพฤตินิสัยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนงานเป็นที่นิยม รวมถึงการจัดโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาส่งแบบเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล เพื่อที่จะได้งานดีไซน์ใหม่ๆ

“ที่ผ่านมางานฝีมือของกรมราชทัณฑ์ถือว่ามีคุณภาพที่ดี แต่การออกแบบยังไม่ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน ดังนั้นผมจึงคิดว่าหากเรามีการออกแบบที่ดี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือตู้ที่เข้ากับที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่จะมีประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของไม้มีค่าที่ยึดมาได้จากเครือข่ายยาเสพติด เรามีไม้มีค่าหลายอย่าง เช่น พะยูง มะค่า ไม้ต่างๆเหล่านี้เราสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากมาย ดังนั้นผมเชื่อว่าหากเรามีการฝึกทักษะให้เข้ากับยุคสมัย มีการออกแบบที่ดี สวยงามและมีคุณภาพ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ต้องขัง และสามารถฝึกอาชีพได้เมื่อพวกเขาพ้นโทษจะได้มีงานทำไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก”นายสมศักดิ์ กล่าว

/////

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ถึง งานออกแบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพง โดยการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินงาน มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ ความชำนาญด้านช่างไม้ เครื่องเรือน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ โดยไม้ที่นำมาผลิตเครื่องเรือนไม้ โดยส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพ และค่อนข้างหายาก ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าและมีราคา ซึ่งแหล่งที่มาของไม้ที่ใช้ฝึกวิชาชีพ มาจาก 1.ไม้พระราชทานจากกองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง 2.ไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปที่ซื้อจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือบริษัทเอกชน 3.เศษไม้ เปลือกไม้ ที่ได้รับบริจาคกรมป่าไม้ ในคดีที่ยึดมาได้และคดีถึงที่สุดแล้ว 4. ไม้ท่อนที่ได้รับจากการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ยังมีข้อด้อย คือ การออกแบบหรือลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ยังขาดความโดดเด่นไม่เข้ากับสมัยนิยม อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาจมีข้อบกพร่องในการผลิต ขั้นตอนเช่น การทาสีเนื้อไม้ การขาดทักษะความรู้ที่ถูกต้อง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ราคาแพงอาจดูด้อยคุณภาพ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง อาจไม่มีโอกาสเห็นรูปแบบที่ทันสมัยหรือเป็นที่นิยม ในท้องตลาด

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างหารือเพื่อทำ MOU กับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ได้ปรึกษาหารือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 และจะเสนอกรมราชทัณฑ์แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือนไม้ โดยให้เรือนจำที่มีฝีมือ ได้มาร่วมกันเรียนรู้งานรูปแบบใหม่

กองพัฒนาพฤตินิสัยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนงานเป็นที่นิยม รวมถึงการจัดโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาส่งแบบเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล เพื่อที่จะได้งานดีไซน์ใหม่ๆ

“ที่ผ่านมางานฝีมือของกรมราชทัณฑ์ถือว่ามีคุณภาพที่ดี แต่การออกแบบยังไม่ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน ดังนั้นผมจึงคิดว่าหากเรามีการออกแบบที่ดี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือตู้ที่เข้ากับที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่จะมีประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของไม้มีค่าที่ยึดมาได้จากเครือข่ายยาเสพติด เรามีไม้มีค่าหลายอย่าง เช่น พะยูง มะค่า ไม้ต่างๆเหล่านี้เราสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากมาย ดังนั้นผมเชื่อว่าหากเรามีการฝึกทักษะให้เข้ากับยุคสมัย มีการออกแบบที่ดี สวยงามและมีคุณภาพ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ต้องขัง และสามารถฝึกอาชีพได้เมื่อพวกเขาพ้นโทษจะได้มีงานทำไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก”นายสมศักดิ์ กล่าว

/////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *